Δελτίο Τύπου σχετικά με τροπολογία του αρ.56 Ν.4235/2014

Δελτίο Τύπου σχετικά με τροπολογία του αρ.56 Ν.4235/2014

                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ύστερα από τρία χρόνια διαβουλεύσεων και αγώνα, θεωρούμε σημαντικό οι αγορές παραγωγών επιτέλους να νομοθετηθούν όπως αρμόζει και ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα. Σας παραθέτουμε σχέδιο τροπολογίας σύμφωνα με το Ν.4235/2014 αρ.56 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο διαμορφώθηκε από συνεχόμενες διαβουλεύσεις τα τελευταία τρία χρόνια με τους εμπλεκόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ και  ικανοποιεί   πλήρως τα αιτήματα των παραγωγών βιοκαλλιεργητών οι οποίοι εδώ και είκοσι δύο χρόνια λειτουργούν τις αγορές βιοκαλλιεργητών στη χώρα μας.

Παρακαλούμε πολύ για τις ενέργειες σας προκειμένου να αποφύγουμε τη συμμετοχή εμπορικών σχημάτων στις αγορές παραγωγών και τη διατήρηση της αυτοδιαχείρισης των

 

αγορών χωρίς κόστος για την πολιτεία, έχοντας σαν γνώμονα τη σωστή εποπτεία και επιτήρηση τους από το κράτος.

Το κείμενο που σας παραθέτουμε, για εμάς αποτελεί μονόδρομο. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο και τη στήριξη σας.

Το αρ.56 του Ν.4235/2014 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4384/2016 αρ.46 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Αγορές Παραγωγών − Οικοτεχνία

 

1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών συμβατικών ή/και  βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν, ή/και μεταποιημένων το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

 

β) Για τη συμμετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997 (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Ειδικά για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με Πιστοποιητικό Οργανισμό σε ισχύ και πιστοποιητικά προϊόντος. Οι παραγωγοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετέχουν οι παραγωγοί αγορών παραγωγών απ’ όλη τη χώρα.

β) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών, συνιστάται ανά Περιφερειακή Ενότητα  αυτοδιαχειριζόμενος φορέας αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του και καταρτίζεται εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του. Στις Περιφερειακές Ενότητες ή Περιφέρειες όπου λειτουργούν χωριστά αγορές παραγωγών συμβατικών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων συστήνεται να συσταθούν ξεχωριστοί αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς ένας για τις αγορές παραγωγών συμβατικών προϊόντων και ένας για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης συστήνεται ένας (1) αυτοδιαχειριζόμενος φορέας για τις αγορές βιολογικών προϊόντων και ένας (1) αυτοδιαχειριζόμενος φορέας για τις αγορές συμβατικών προϊόντων  Κάθε αγορά παραγωγών μπορεί να λειτουργεί είτε σε δημόσιο χώρο που καθορίζεται μετά από έγκριση του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

  1. Ως έχει
  2. α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

καθορίζονται:

αα) Τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών.

ββ) Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Καταστατικού του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

No comments.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *