Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία

Τι είναι η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία;

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον.
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

  • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
  • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
  • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
  • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
  • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
Ο βιοκαλλιεργητής Θ. Αρβανίτης επί τω έργω

Ο βιοκαλλιεργητής Θ. Αρβανίτης επί τω έργω

Συγκομιδή βιολογικού αγελαδινού γάλατος

Συγκομιδή βιολογικού αγελαδινού γάλατος

Δείτε εδώ την πρόταση του νέου κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή της ΕΕ.

Ο τομέας βιολογικής παραγωγής της Ελλάδας και της Ε.Ε. αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Την τελευταία δεκαετία, οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα και την Ε.Ε. αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά μισό εκατομμύριο εκτάρια ετησίως. Σήμερα υπάρχουν σε ολόκληρη την Ε.Ε. πάνω από 186.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με βιολογικές καλλιέργειες. Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ

No comments.