Ο Σύλλογος

Η Ιστορία

Ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Αγορών Βιοκαλλιεργητών που επιτρέπουν την απευθείας διάθεση βιολογικών προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται σε είκοσι οχτώ (28) Δήμους της Αττικής και αριθμεί περισσότερα από διακόσια μέλη – βιοκαλλιεργητές από όλη την Ελλάδα, εξυπηρετώντας περισσότερους από δέκα χιλιάδες καταναλωτές.

Οι Αγορές των Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν από το 1994 από τους Συλλόγους των Βιοκαλλιεργητών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους καταναλωτές και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία.

Στις αγορές συμμετέχουν αμιγώς βιοκαλλιεργητές που πωλούν τα ιδίας παραγωγής πιστοποιημένα προϊόντα τους, πρωτογενή ή μεταποιημένα. Η συμμετοχή αγροτών μερικής απασχόλησης και μεταποιητών που χρησιμοποιούν βασικές πρώτες ύλες ιδίας παραγωγής επιτρέπεται.

Οι αγορές οργανώνονται και λειτουργούν με Κανονισμό Λειτουργίας με βάση τον όποιο έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας» , το οποίο υιοθετήθηκε από το ΥΠΑΑΤ και προβλέπεται στην επερχόμενη ΚΥΑ για τις Αγορές Παραγωγών (Farmers Markets).

Μέσα από τις αγορές οι βιοκαλλιεργητές αναπτύσσουν δράσεις σε συνεργασία με κοινωνικούς και δημόσιους φορείς, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του χορηγικού προγράμματος «ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ», όπου εβδομαδιαία χορηγούνται βιολογικά προϊόντα στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων Ιλίου, Π.Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας, Ν. Ιωνίας, Αγίας Παρασκευής για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και των κοινωνικών παντοπωλείων και μαγειρίων καθώς και οι επισκέψεις από σχολεία των δήμων στα βιολογικά αγροκτήματα.

Περαιτέρω οι αγορές λειτουργούν με οικολογικούς όρους αφού στο τέλος κάθε αγοράς τα απορρίμματα συλλέγονται από τους ίδιους τους παραγωγούς είτε για κομπόστ (τρόφιμα) είτε για ανακύκλωση (χαρτί κοκ). Ακόμη ομάδα εθελοντών συλλέγει κάθε Σάββατο στο τέλος της αγοράς προϊόντα που προορίζονται για την σίτιση απόρων και αστέγων.

Στην χώρα μας η απευθείας διάθεση της τροφής δεν υφίσταται, με εξαίρεση το πολύ μικρό ποσοστό των αγροτών που συμμετέχουν στις συμβατικές λαϊκές αγορές, και κυρίως τις 38 αγορές βιοκαλλιεργητών που είναι και οι μοναδικές αγορές αγροτών στην Ελλάδα.

Η απευθείας σχέση βιοκαλλιεργητών και καταναλωτών χωρίς τη μεσιτική παρέμβαση προσφέρει μία σημαντική διέξοδο και για τους δύο, αφού οι καταναλωτές μπορούν να βρουν βιολογικά προϊόντα σε προσιτές τιμές και οι βιοκαλλιεργητές να απολάβουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Οι Αγορές των Βιοκαλλιεργητών αποτελούν περίπου το 5% των πωλήσεων της ελληνικής λιανικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, την οποία και εξυγιαίνουν βελτιώνοντας τις επιλογές των καταναλωτών μέσα από έναν επιπλέον τρόπο διάθεσης των βιολογικών προϊόντων.

Για να προσέλθει ένας βιοκαλλιεργητής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών Αττικής προσκομίζει στο Σύλλογο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη βιολογικότητα των προϊόντων του. Από τη στιγμή που ο παραγωγός συνάπτει σύμβαση με έναν από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ελέγχεται από αυτόν στο κτήμα του και παίρνει αντίστοιχα Πιστοποιητικό Προϊόντος για τα προϊόντα που παράγει. Τα προϊόντα για τα οποία φέρειπιστοποιητικό προϊόντος είναι τα μόνα που μπορεί να φέρει και στις αγορές. Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται από το χωράφι έως τον πάγκο.

Οι παραγωγοί στις Αγορές των Βιοκαλλιεργητών ελέγχονται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και από κλιμάκια των Νομαρχιών (Διευθύνσεις Γεωργίας και Αγορανομικός Έλεγχος).

Ακόμα ο ίδιος ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής ελέγχει ότι τα μέλη του είναι όλοι βιοκαλλιεργητές ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης με ειδικό συνεργάτη γεωπόνο καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί σε τακτά διαστήματα ελέγχους στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών Αττικής.

Η λειτουργία των Αγορών Βιοκαλλιεργητών σαν θεσμός

Η λειτουργία των αγορών μας, εφάμιλλη με τη λειτουργία αντίστοιχων αγορών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασίζεται σε πέντε άξονες:

• Τη στενή συνεργασία με καταναλωτές και Δήμους

• Τη συλλογικότητα των παραγωγών

• Την άνευ τελών λειτουργία των αγορών και συμμετοχή των παραγωγών

• Την οικολογική διαχείριση των αγορών

• Την αρχή ότι οι συμμετέχοντες είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, αποκομίζοντας τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από την αγροτική παραγωγή (πρωτογενή, δευτερογενή, αγροτουρισμό κοκ). Επί του πρακτέου, στις αγορές συμμετέχει μικρός-μεσαίος αριθμός παραγωγών (10 – 65) και δε δημιουργείται όποια όχληση προς τους κατοίκους.

Οι βιοκαλλιεργητές συγκομίζουμε τα απορρίμματα στο τέλος της αγοράς χρησιμοποιώντας τα φυτικά προϊόντα για κομπόστ ή ζωοτροφή στα κτήματά μας, απαλλάσσοντας έτσι τους δήμους από τα έξοδα καθαριότητας, και τις χωματερές της Αττικής και το περιβάλλον μας από δεκάδες τόνους σκουπίδια.

Παράλληλα οι βιοκαλλιεργητές και οι καταναλωτές εκπαιδεύονται στην οικολογική συνείδηση και πρακτική δημιουργώντας οφέλη για όλη την κοινωνία, και τα προϊόντα μας διατίθενται σε προσιτές τιμές.

Όσον αφορά στην επιβολή τέλους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ατελής συμμετοχή των βιοκαλλιεργητών στις αγορές είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται από 38 δήμους σε όλη την Ελλάδα και τούτο δε συμβαίνει αναίτια, αφού:

• Με αυτή την πολιτική οι δήμοι υποστηρίζουν έμπρακτα τη βιοκαλλιέργεια και τους βιοκαλλιεργητές όλης της χώρας δίνοντας τους μία διέξοδο να διαθέσουν τα προϊόντα τους, και δίνοντας το παράδειγμα και σε άλλους δήμους να πράξουν αντίστοιχα και να υποστηρίξουν τους παραγωγούς που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

• Οι δήμοι στηρίζουν τους δημότες τους μέσα από μία αγορά που εξασφαλίζει υγιεινά τρόφιμα σε καλές τιμές. Όποιο τέλος συμμετοχής θα μετακυλήσει στους καταναλωτές περιορίζοντας την αγοραστική τους δύναμη και οδηγώντας σε ακριβές τιμές.

• Οι βιοκαλλιεργητές επωμιζόμαστε ήδη ψηλά κόστη όπως αυτά της πιστοποίησης, των δειγματοληψιών, των πρώτων υλών, της καλλιέργειας και των εργατικών. Είναι προφανές ότι κάθε πρόσθετη επιβάρυνση αυξάνει δυσανάλογα το συνολικό κόστος και θα δυσχεράνει σημαντικά και τη δική μας θέση.

• Προσφέρουμε λύσεις για να μην επιβαρύνεται ο δήμος και οι δημότες, συγκομίζοντας τα απορρίμματα και απαλλάσσοντας τους δήμους από όποιο κόστος καθαρισμού. Όπως όλοι γνωρίζουμε η καθαριότητα των συμβατικών λαϊκών είναι πηγή ζημίας για τους δήμους.

• Οι βιοκαλλιεργητές επωμιζόμαστε τα έξοδα για την οργάνωση, λειτουργία, διαφήμιση και ανάπτυξη των αγορών. Έτσι δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό ή τους δημοτικούς προϋπολογισμούς ούτε κατά ένα ευρώ. (Επισημαίνουμε ότι ο δήμος Συρακουσών προσέφερε €20.000 για το στήσιμο και τη λειτουργία αντίστοιχης αγοράς, ενώ η περιφέρεια της Ουαλίας διέθεσε κονδύλι των €5.000.000 για την ανάπτυξη των αγορών αγροτών ή βιοκαλλιεργητών και τη στήριξη των συμμετεχόντων).

Συνεργαζόμαστε με την Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας, την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ηλείας, το Σύλλογο Δήμητρα, το Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Κρήτης και τους Βιοκαλλιεργητές της Αριδαίας Πέλλας, που λειτουργούν Αγορές Βιοκαλλιεργητών στις Περιφέρειές τους.

Είμαστε ενεργά μέλη του διεθνούς οργανισμού IFOAM (https://www.ifoam.bio ) για τη βιολογική γεωργία και ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η διάδοση και επικράτηση της βιολογικής γεωργίας παγκοσμίως, ο σεβασμός στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία καθώς και η απευθείας διάθεση φρέσκων υγιεινών πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων από τον ίδιο το βιοκαλλιεργητή απευθείας στον καταναλωτή.

Response to "Ο Σύλλογος"

  • Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφετε!!!
    Θα ήθελε να επικοινωνήσω μαζί σας για να δω αν υπάρχει δυνατότητα αποστολής των προϊόντων σας στη Μήλο.
    τηλ 6972881172