Νέα

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Οι αγορές μας την ημέρα της Εθνικής εορτής μας δεν θα λειτουργήσουν.

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 16 Οκτωβρίου η αγορά Ηλιούπολης μεταφέρεται στο οικόπεδο της Πλατείας Παλαιών Πατρών Γερμανού

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 2019 (ΘΕΡΙΝΟ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 2019 (ΘΕΡΙΝΟ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Αγαπητοί καταναλωτές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου αλλάζει το ωράριο ορισμένων αγορών μας από θερινό σε χειμερινό.

ΓΙΟΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι οι αγορές μας δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019.