Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΣΥ.Β.Α.Α

Καραδήμος Ευτύχιος 6951 788 402 eftkaradimos@gmail.com

Αντιπρόεδρος ΣΥ.Β.Α.Α

Τσακίρη Δήμητρα 6977 720 670 biotsakirid@yahoo.gr

Γραμματέας ΣΥ.Β.Α.Α

Καραμπάσης Μαΐστρος 6951 082 782 maistroskar@gmail.com

Ταμίας ΣΥ.Β.Α.Α

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 6932 238 061 papalagi74@gmail.com

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Αλμπάνης Γιάννης 6970 401 220

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Αρβανίτης Θόδωρος 6945 263 929 teoarvanitisbio@hotmail.com

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Σκαπεντζής Ευάγγελος  6977 411 455  vskapentzis@yahoo.com

No comments.