Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΣΥ.Β.Α.Α

Μαυριάς Ηλίας  6951 788 402

Αντιπρόεδρος ΣΥ.Β.Α.Α

Τσακίρη Δήμητρα 6951811403 biotsakirid@yahoo.gr

Γραμματέας ΣΥ.Β.Α.Α

Τσιμόπουλος Νικόλαος 6951 082 782

Ταμίας ΣΥ.Β.Α.Α

Παπαφίλη Παναγιώτα

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Δελής Ιωάννης

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Καλογεράκης Ηλίας

Μέλος ΣΥ.Β.Α.Α

Καραδήμος Ευτύχιος

No comments.