Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Τα Παιδικά χωριά SOS απολαμβάνουν "Αγάπη με το Κιλό".

Τα Παιδικά χωριά SOS απολαμβάνουν “Αγάπη με το Κιλό”.

Κάθε εβδομάδα ένας εντεταλμένος του Δήμου ή/και του ιδρύματος παραλαμβάνει δωρεάν από κάθε πάγκο προϊόντα

Κάθε εβδομάδα ένας εντεταλμένος του ιδρύματος παραλαμβάνει δωρεάν από κάθε πάγκο προϊόντα

Καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ιδρύματος σε φρούτα και λαχανικά και σε έναν μεγάλο βαθμό στα υπόλοιπα προϊόντα.

Καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ιδρύματος σε φρούτα και λαχανικά και σε έναν μεγάλο βαθμό στα υπόλοιπα προϊόντα.

το αυτοκίνητο όπου θα γίνεται η συλλογή των προϊόντων υποχρεούται να φέρει ειδικό σήμα του Δήμου ή/και του ιδρύματος

το αυτοκίνητο όπου θα γίνεται η συλλογή των προϊόντων υποχρεούται να φέρει ειδικό σήμα του Δήμου ή/και του ιδρύματος

Ο εντεταλμένος του Δήμου ή/και του ιδρύματος υποχρεούται να φέρει ταυτότητα του ιδρύματος με τα στοιχεία του, φωτογραφία καθώς και την ιδιότητά του

Ο εντεταλμένος του Δήμου ή/και του ιδρύματος υποχρεούται να φέρει ταυτότητα του ιδρύματος με τα στοιχεία του, φωτογραφία καθώς και την ιδιότητά του

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην χορηγία βιολογικών προϊόντων σε δημόσιους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή ιδρύματα για παιδιά.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην χορηγία βιολογικών προϊόντων σε δημόσιους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή ιδρύματα για παιδιά.

No comments.